راسا پلیمر
Quality & Safety right next to you

Quality & Safety

right next to you

High Speed Straps
جدول اطلاعات محصول
DimensionsBobbin sizeBreaking strength
0.5x0.4mm200,280mm70kg
0.5x0.5mm200,280,405mm80kg
0.8x0.6mm200,280,405mm100kg
0.8x0.7mm200,280,405mm120kg
10.0x0.7mm200,280,405mm140kg
10.0x0.8mm200,280,405mm160kg
12.0x0.7mm200,280,405mm180kg
12.0x0.8mm200,280,405mm200kg
تسمه‌های فول اتوماتیک High-Speed

اگر سرعــت تولید شمــا بالاست و وقفــه در کار تولیــد را تحمــل نمی‌کنید بهتریــن انتخاب برای کســب و کار شمـا تسمه‌های “های اسپیـد” راسا پلیمر است. این تسمه‌ها با استفاده از امکانات زیرساختی و با تکنولـوژی بالا طراحی و تولیـد شـده‌اند که عملیـات بسته‌بنـدی را در دستــگاه‌های تمام اتوماتیــک با سرعت بالا ممکن می‌سازد. محصولات “های‌اسپیـد” راســا بر اسـاس نیــاز مشتــری صد در صد سفارش‌سازی می‌شوند.

Fully Automatic Straps
جدول اطلاعات محصول
DimensionsBobbin sizeBreaking strength
8.0x0.8mm200,280,405mm120kg
8.0x0.9mm200,280,405mm140kg
10.0x0.8mm200,280,405mm160kg
10.0x0.9mm200,280,405mm180kg
12.0x0.8mm200,280,405mm200kg
12.0x0.9mm200,280,405mm220kg
14.0x0.8mm200,280,405mm240kg
14.0x0.9mm200,280,405mm250kg
تسمه‌های فــــــول اتوماتیـــک PP

ما در تولید طیف وسیعی از تسمه‌ها برای ماشین‌های تمـام اتوماتیـک تخصص داریم. مهمتریـن تفاوت این تسمه‌ها انحنای نزدیک به صفر است. این تسمه‌ها که با استفاده از امکانات زیرساختی با تکنولوژی بالا طراحی و تولیــد شده‌اند، عملیــات بسته بنــدی بی نقصی در ماشیـــن‌های تمام اتوماتیــک با سرعـت بالا و عملکرد روان ارائه می‌دهند.

Semi-Automatic Straps
جدول اطلاعات محصول
DimensionsBobbin sizeBreaking strength
8.0x0.8mm200,280mm120kg
8.0x0.9mm200,280mm140kg
10.0x0.8mm200,280mm160kg
10.0x0.9mm200,280mm180kg
12.0x0.8mm200,280mm200kg
12.0x0.9mm200,280mm220kg
14.0x0.8mm200,280mm240kg
14.0x0.9mm200,280mm260kg
15.0x0.9mm200,280mm300kg
تسمه‌های نیمــــه اتوماتیــــک PP

محصولـی مقـاوم و منعطـف که مناسـب دستگاه‌های نیمه اتوماتیک تولید می‌شوند. تسمه‌‌های نیمه اتوماتیک در سایزهای ۸ تا ۲۰ میلی‌متر برای بسته‌بندی با سرعت متوســط استفاده می‌شوند. تسمه‌های نیمه اتوماتیک راســـا پلیمـــر بـر اسـاس نیـــاز مشتـــری صد در صد سفارش‌سازی می‌شوند.

PET Polyester Straps
جدول اطلاعات محصول
DimensionsBobbin sizeBreaking strength
12.0x0.9mm405,200mm300kg
14.0x1.1mm405,200mm400kg
16.0x1.1mm405,200mm500kg
19.0x1.1mm405mm600kg
22.0x1.1mm405mm800kg
25.0x1.1mm405mm900kg
32.0x1.1mm405mm1000kg
تسمه‌های PET

با مقاومـت بسیار بالا بصورت دستــی با بست فلــزی و پلاستیکی و دستگاه‌های پرتابلِ اتصالِ اصطحکاکی، قابل استفاده هستند. این تسمـه‌ها بـا استــحکام ۸۵ درصـدی محل اتصـال و مقاومت بالای تسمـه، در صنایــع سنگین و نیمـه‌سنگین کاربـرد دارنـد. تسمه‌های پـت برای استفـاده دستـگاه‌های فول اتوماتیک نیز تولیـد می‌شونــد.

PP Vibratory Straps
جدول اطلاعات محصول
DimensionsBobbin sizeBreaking strength
14.0x1.0mm200mm200kg
16.0x1.0mm200mm250kg
19.0x1.0mm200mm300kg
22.0x1.1mm200mm330kg
25.0x1.1mm200mm350kg
تسمه‌های ویبراتوری و دستـی PP

از نوع محصولات اقتصادی‌اند و بصورت دستـی با بست فلــزی - پلاستیــکی و دستــگاه‌های اتصـالِ اصطحکاکی استفـاده می‌شوند. تسمه‌های ویبراتوری PP در رنگ‌های طوسی و دو رنگ و در سایزهای ۱۵ تا ۱۸ تولید و عرضه می‌شوند.