راه‌حــــل‌های بستـــه‌بنـــــــدی بـــــرای صنعــــــت

انتشارات و چاپخانه‌ها

صنایع غذایی

مصالح سنگین ساختمانی

کاشی و سرامیک

صنایع غذایی

مصالح سنگین ساختمانی

کاشی و سرامیک

انتشارات و چاپخانه‌ها

در سال ۱۳۸۸ با کادری مجرب پا به عرصه صنعت بسته‌بندی کشور نهاد و در همان ابتدا رقیبی جدی برای دیگر فعالان بزرگ در زمینه تولید تسمه‌های بسته‌بندی(pet.pp) بشمار می‌آمد و با جلب رضایت مشتریان، تأمین کننده بخش قابل توجهی از نیاز صنعت‌گران به ماشین‌آلات و تسمه‌های بسته‌بندی در سرتاسر کشور شد.
در سال ۱۳۸۸ با کادری مجرب پا به عرصه صنعت بسته‌بندی کشور نهاد و در همان ابتدا رقیبی جدی برای دیگر فعالان بزرگ در زمینه تولید تسمه‌های بسته‌بندی(pet.pp) بشمار می‌آمد و با جلب رضایت مشتریان، تأمین کننده بخش قابل توجهی از نیاز صنعت‌گران به ماشین‌آلات و تسمهاشین‌آلات و تسمه‌های بسته‌بندی در سرتاسر کشور شد.

صنایع غذایی

در سال ۱۳۸۸ با کادری مجرب پا به عرصه صنعت بسته‌بندی کشور نهاد و در همان ابتدا رقیبی جدی برای دیگر فعالان بزرگ در زمینه تولید تسمه‌های بسته‌بندی(pet.pp) بشمار می‌آمد و با جلب رضایت مشتریان، تأمین کننده بخش قابل توجهی از نیاز صنعت‌گران به ماشین‌آلات و تسمه‌های بسته‌بندی در سرتاسر کشور شد.
در سال ۱۳۸۸ با کادری مجرب پا به عرصه صنعت بسته‌بندی کشور نهاد و در همان ابتدا رقیبی جدی برای دیگر فعالان بزرگ در زمینه تولید تسمه‌های بسته‌بندی(pet.pp) بشمار می‌آمد و با جلب رضایت مشتریان، تأمین کننده بخش قابل توجهی از نیاز صنعت‌گران به ماشین‌آلات و تسمهاشین‌آلات و تسمه‌های بسته‌بندی در سرتاسر کشور شد.

برای مشاوره در مورد خرید دستگاه مناسب فعالیتتان با متخصصین ما تماس بگیرید